Wykresówka Poniek
Data: (mm-rr) 03.2019
Stawka za kilometr:0.4
Przejechane kilometry zestawem firmowym (w danym miesiącu):8843
Przejechane kilometry zestawem prywatnym (w danym miesiącu):0
Stan przejechanych kilometrów w firmie (ogólnie):8843
Stan licznika w pojeździe firmowym:888952
Koszta paliwa: 6336
Licencja ADR (TAK/NIE):


-----------------------marzec-----------------------------------------


  PRZEJDŹ NA FORUM