Wykresówka Poniek
Data: (mm-rr) 03.2019
Stawka za kilometr:0.4 zł
Przejechane kilometry zestawem firmowym (w danym miesiącu):6668
Przejechane kilometry zestawem prywatnym (w danym miesiącu):brak
Stan przejechanych kilometrów w firmie (ogólnie):6668+10056(okres próbny)
Stan licznika w pojeździe firmowym:880109
Koszta paliwa: 7022
Licencja ADR (TAK/NIE):Nie


  PRZEJDŹ NA FORUM