Wykresówka Poniek
Data: (mm-rr)
Stawka za kilometr:
Przejechane kilometry zestawem firmowym (w danym miesiącu):
Przejechane kilometry zestawem prywatnym (w danym miesiącu):
Stan przejechanych kilometrów w firmie (ogólnie):
Stan licznika w pojeździe firmowym:
Koszta paliwa:
Licencja ADR (TAK/NIE):


  PRZEJDŹ NA FORUM