Wykresówki Paweł
Data: (mm-rr)09.18
Stawka za kilometr: 0,50
Przejechane kilometry zestawem firmowym: 8177
Przejechane kilometry zestawem prywatnym: --
Stan przejechanych kilometrów w firmie: 75264
Stan licznika w pojeŸdzie firmowym: 74777


  PRZEJD NA FORUM